FINRA به SageTrader با جریمه جدید برای خرابی AML ضربه می‌زند

سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) کارگزار اوراق بهادار مستقر در کالیفرنیا، SageTrader را به دلیل ناتوانی در ایجاد و اجرا با حکم نکوهش و جریمه 100000 دلاری مورد حمله قرار داد. مبارزه با پولشویی (AML

مبارزه با پولشویی (AML)

مبارزه با پول شویی (AML) اصطلاحی است که قوانین، فرآیندها و مقرراتی را توصیف می کند که به منظور جلوگیری از پنهان کردن وجوه به دست آمده غیرقانونی به عنوان درآمد حاصل از راه های قانونی است. هدف اساسی قوانین AML کمک به حفاظت، شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک از جمله جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مانند کلاهبرداری اوراق بهادار و دستکاری بازار است. اکثر صرافی ها دارای اقدامات AML هستند که شامل تأیید هویت می شود.

مبارزه با پول شویی (AML) اصطلاحی است که قوانین، فرآیندها و مقرراتی را توصیف می کند که به منظور جلوگیری از پنهان کردن وجوه به دست آمده غیرقانونی به عنوان درآمد حاصل از راه های قانونی است. هدف اساسی قوانین AML کمک به حفاظت، شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک از جمله جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مانند کلاهبرداری اوراق بهادار و دستکاری بازار است. اکثر صرافی ها دارای اقدامات AML هستند که شامل تأیید هویت می شود.
این اصطلاح را بخوانید) سیاست‌ها و رویه‌ها «به‌طور معقولی انتظار می‌رود که گزارش فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کرده و موجب آن شود».

FINRA توضیح داد که موارد فوق به این معنی است که سیاست و رویه‌های AML SageTrader برای شناسایی و گزارش SARها کافی نیست. علاوه بر این، تنظیم کننده SageTrader را به دلیل انجام وظیفه بازبینی تمام هشدارهای فعالیت مشکوک خود به یک واحد مقصر دانست.
انطباق

انطباق

در امور مالی، بانکداری، سرمایه‌گذاری و انطباق بیمه به پیروی از قوانین یا دستورات تعیین‌شده توسط مقام نظارتی دولتی، چه به عنوان ارائه خدمات یا پردازش یک معامله اشاره دارد. انطباق در مورد امور مالی نیز به معنای پیروی از دستورالعمل ها یا مشخصات تعیین شده است. این نامگذاری همچنین می‌تواند شامل تلاش‌هایی برای اطمینان از پایبندی سازمان‌ها به مقررات صنعت و قوانین دولتی باشد. درک ComplianceCompliance یک است

در امور مالی، بانکداری، سرمایه‌گذاری و انطباق بیمه به پیروی از قوانین یا دستورات تعیین‌شده توسط مقام نظارتی دولتی، چه به عنوان ارائه خدمات یا پردازش یک معامله اشاره دارد. انطباق در مورد امور مالی نیز به معنای پیروی از دستورالعمل ها یا مشخصات تعیین شده است. این نامگذاری همچنین می‌تواند شامل تلاش‌هایی برای اطمینان از پایبندی سازمان‌ها به مقررات صنعت و قوانین دولتی باشد. درک ComplianceCompliance یک است
این اصطلاح را بخوانید افسر بدون هیچ گونه تجربه نظارتی یا آموزش AML.

علاوه بر این، FINRA گفت که بین ژوئن 2018 و دسامبر 2019، SageTrader “سیاست سه ضربه” خود را با سیاست “یک ضربه” جایگزین کرد که بر اساس آن دسترسی یک معامله گر مشکوک به پلتفرم خود را تنها پس از یک اخطار قطع کرد. با این حال، علیرغم این تغییر در رویه، کارگزار اوراق بهادار هنوز درخواست SAR را در نظر نگرفت.

سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) کارگزار اوراق بهادار مستقر در کالیفرنیا، SageTrader را به دلیل ناتوانی در ایجاد و اجرا با حکم نکوهش و جریمه 100000 دلاری مورد حمله قرار داد. مبارزه با پولشویی (AML

مبارزه با پولشویی (AML)

مبارزه با پول شویی (AML) اصطلاحی است که قوانین، فرآیندها و مقرراتی را توصیف می کند که به منظور جلوگیری از پنهان کردن وجوه به دست آمده غیرقانونی به عنوان درآمد حاصل از راه های قانونی است. هدف اساسی قوانین AML کمک به حفاظت، شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک از جمله جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مانند کلاهبرداری اوراق بهادار و دستکاری بازار است. اکثر صرافی ها دارای اقدامات AML هستند که شامل تأیید هویت می شود.

مبارزه با پول شویی (AML) اصطلاحی است که قوانین، فرآیندها و مقرراتی را توصیف می کند که به منظور جلوگیری از پنهان کردن وجوه به دست آمده غیرقانونی به عنوان درآمد حاصل از راه های قانونی است. هدف اساسی قوانین AML کمک به حفاظت، شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک از جمله جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مانند کلاهبرداری اوراق بهادار و دستکاری بازار است. اکثر صرافی ها دارای اقدامات AML هستند که شامل تأیید هویت می شود.
این اصطلاح را بخوانید) سیاست‌ها و رویه‌ها «به‌طور معقولی انتظار می‌رود که گزارش فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کرده و موجب آن شود».

علاوه بر این، رگولاتور خاطرنشان کرد که اگرچه SageTrader در طول دوره اعلام شده، معامله‌گران خاصی را بر اساس اطلاعیه تنظیم‌کننده‌های خارجی یا کارگزاران اجرایی از پلتفرم‌های خود حذف کرد، اما مجدداً درخواست SAR را در نظر نگرفت.

طبق گزارش FINRA، SageTrader بین آوریل 2016 و ژوئن 2018 یک سیاست “سه ضربه” را اجرا کرد که در آن [SageTrader] تنها پس از گذراندن سه مرحله گزارش فعالیت مشکوک (SAR) علیه یک معامله‌گر را در نظر گرفت: اول، اخطار صادر کرد، دوم، معامله‌گر را برای یک روز تعلیق کرد و سوم، دسترسی آنها به پلتفرم خود را در اخطار سوم ممنوع کرد. .

جریمه نقدی جدید شش ماه پس از آن است که FINRA SageTrader را به دلیل ناتوانی در نظارت بر معاملات احتمالی دستکاری شده در سیستم‌های آن بین سال‌های 2013 و 2019 به پرداخت 775000 دلار جریمه کرد. تنظیم‌کننده اوراق بهادار گفت SageTrader موافقت کرده است جریمه جدید را بدون اعتراف یا رد یافته‌های خود بپردازد.

به گفته رگولاتور اوراق بهادار خصوصی آمریکا، شکست AML SageTrader که قوانین 3310(a) FINRA و 2010 را نقض می‌کند، بین آوریل 2016 و دسامبر 2019 اتفاق افتاده است. جزئیات در نامه پذیرش، چشم پوشی و رضایت مندرج است. ثبت شده توسط SageTrader و روز سه شنبه توسط FINRA پذیرفته شد.

به خواندن ادامه دهید

طبق گزارش FINRA، SageTrader بین آوریل 2016 و ژوئن 2018 یک سیاست “سه ضربه” را اجرا کرد که در آن [SageTrader] تنها پس از گذراندن سه مرحله گزارش فعالیت مشکوک (SAR) علیه یک معامله‌گر را در نظر گرفت: اول، اخطار صادر کرد، دوم، معامله‌گر را برای یک روز تعلیق کرد و سوم، دسترسی آنها به پلتفرم خود را در اخطار سوم ممنوع کرد. .

علاوه بر این، FINRA گفت که بین ژوئن 2018 و دسامبر 2019، SageTrader “سیاست سه ضربه” خود را با سیاست “یک ضربه” جایگزین کرد که بر اساس آن دسترسی یک معامله گر مشکوک به پلتفرم خود را تنها پس از یک اخطار قطع کرد. با این حال، علیرغم این تغییر در رویه، کارگزار اوراق بهادار هنوز درخواست SAR را در نظر نگرفت.

به گفته رگولاتور اوراق بهادار خصوصی آمریکا، شکست AML SageTrader که قوانین 3310(a) FINRA و 2010 را نقض می‌کند، بین آوریل 2016 و دسامبر 2019 اتفاق افتاده است. جزئیات در نامه پذیرش، چشم پوشی و رضایت مندرج است. ثبت شده توسط SageTrader و روز سه شنبه توسط FINRA پذیرفته شد.

از آوریل 2016 تا دسامبر 2019، SageTrader برنامه AML خود را برای نظارت منطقی و گزارش فعالیت های مشکوک با توجه به مدل کسب و کار شرکت و پایگاه مشتری تنظیم نکرد. سیستم SageTrader برای شناسایی و ایجاد گزارش فعالیت مشکوک بر اساس بررسی هشدارهای تولید شده توسط سیستم نظارت شخص ثالث خودکار آن است.» FINRA توضیح داد.

به خواندن ادامه دهید

جلسه اخیر FMLS22 را در مورد آنچه مقررات مالی در سال 2023 تعریف می کند را تماشا کنید.


منبع: https://www.financemagnates.com//institutional-forex/finra-hits-sagetrader-with-new-100k-fine-for-aml-failure/

علاوه بر این، رگولاتور خاطرنشان کرد که اگرچه SageTrader در طول دوره اعلام شده، معامله‌گران خاصی را بر اساس اطلاعیه تنظیم‌کننده‌های خارجی یا کارگزاران اجرایی از پلتفرم‌های خود حذف کرد، اما مجدداً درخواست SAR را در نظر نگرفت.

جریمه نقدی جدید شش ماه پس از آن است که FINRA SageTrader را به دلیل ناتوانی در نظارت بر معاملات احتمالی دستکاری شده در سیستم‌های آن بین سال‌های 2013 و 2019 به پرداخت 775000 دلار جریمه کرد. تنظیم‌کننده اوراق بهادار گفت SageTrader موافقت کرده است جریمه جدید را بدون اعتراف یا رد یافته‌های خود بپردازد.

جلسه اخیر FMLS22 را در مورد آنچه مقررات مالی در سال 2023 تعریف می کند را تماشا کنید.