GBPUSD با افزایش نرخ BOE به 5٪ کاهش می یابد |

نماهای فنی

CPI پایداری را در سطوح بالاتر نشان می دهد

ترس از رشد در تمرکز

افزایش قیمت GBPUSD در حال حاضر با کاهش قیمت از اوج های اخیر متوقف شده است. آزمون کلیدی اکنون سطح 1.2659 و بالای کانال گاوی شکسته خواهد بود. در حالی که این ناحیه به عنوان حمایت باقی می ماند، تمرکز بر افزایش بیشتر به سمت سطح 1.2992 است. با این حال، در زیر آن، 1.2437 پشتیبانی بعدی برای تماشا خواهد بود.


منبع: https://www.tickmill.com/blog/gbpusd-falls-as-boe-hikes-rates-to-5

BOE در اظهار نظر در مورد حرکت بزرگتر از حد انتظار خاطرنشان کرد که داده ها اخیراً نشان می دهد که تورم در سطوح بالاتر پایدارتر است. با گسترش این احساسات، BOE توضیح داد که «اثرات دور دوم در تقاضای داخلی و تحولات دستمزد ناشی از شوک‌های خارجی» بیشتر از آنچه تصور می‌شد کاهش می‌یابد.

BOE دیروز از گاو نر حمایت کرد و نرخ بهره را تا 0.5 درصد افزایش داد و نرخ بهره بریتانیا را به 5 درصد رساند، بالاترین سطح در 13 سال گذشته. این حرکت بر اساس آخرین داده‌های CPI بریتانیا در اوایل این هفته انجام می‌شود که نشان می‌دهد تورم اصلی در ماه گذشته بالاتر رفته است در حالی که تورم کل بدون تغییر در 8.7 درصد باقی مانده است، علی‌رغم انتظار برای کاهش بیشتر.

GBPUSD

با توجه به داده های تورمی که در اوایل این هفته مشاهده شد و این افزایش 5/0 درصدی نرخ، انتظارات بازار برای افزایش بیشتر نرخ های BOE افزایش یافته است. بازارهای پول در حال حاضر حداقل در دو افزایش .25 درصدی دیگر در سال جاری قیمت گذاری می کنند. علیرغم این دیدگاه، پوند در پشت جلسه سقوط کرده است زیرا معامله گران اکنون نگران هستند که با توجه به تورم هنوز داغ و نرخ های بالاتر، کندی بزرگتری برای بریتانیا در راه است.

BOE دوباره صعود می کند

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج