PMI اولیه تولید آلمان در نوامبر به 46.7 در مقابل 45.0 مورد انتظار بهبود یافته است.

شاخص PMI تولیدی در نیروگاه اقتصادی منطقه یورو در این ماه به 46.7 رسید در مقابل 45.0 مورد انتظار و 45.1 قبلی. شاخص به بالاترین حد در دو ماه اخیر جهش کرد.

در همین حال، خدمات PMI از 46.5 که قبلا رزرو شده بود به 46.4 در ماه نوامبر در مقابل 46.2 برآورد شده کاهش یافت. شاخص PMI به پایین ترین سطح در دو ماه گذشته رسید.

شاخص خروجی ترکیبی اولیه S&P Global/BME آلمان در نوامبر به 46.4 رسید در مقابل 44.9 مورد انتظار و اکتبر 45.1. گیج به اوج سه ماهه رسید.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/german-preliminary-manufacturing-pmi-improves-to-467-in-november-vs-450-expected-202211230831

  • PMI تولید آلمان در نوامبر به 46.7 در مقابل 45.0 مورد انتظار می رسد.
  • PMI خدمات در آلمان به 46.4 در نوامبر در مقابل 46.2 مورد انتظار افزایش یافت.
  • EUR/USD در حدود 1.0330 در PMI های خوش بین آلمانی ثابت می ماند.
گزارش اولیه فعالیت تولیدی از سوی تحقیقات S&P Global/BME نشان داد که انقباض بخش‌های تولید و خدمات آلمان در ماه نوامبر کاهش یافت، زیرا فشار قیمت‌ها از اوج‌های اخیر عقب‌نشینی کرد.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج