S&P 500 به سطح 3677 خواهد رسید

چارت سازمانی

پیش بینی ماهانه، ژانویه 2023

سناریوی روند صعودی

پیش بینی هفتگی (3 تا 5 ژانویه 2023)

سناریوی روند صعودی

انتظار می رود روند نزولی ادامه یابد، در حالی که بازار در زیر سطح مقاومت 3919 معامله می شود که با رسیدن به سطوح حمایتی 3677 و 3548 دنبال می شود.

چارت سازمانی


منبع: https://www.fxstreet.com/news/sp-500-will-reach-to-the-3677-level-202301031314

انتظار می رود روند نزولی ادامه یابد، در حالی که بازار در زیر سطح مقاومت 3919 معامله می شود، که با رسیدن به سطوح حمایتی 3788، 3735 و 3677 دنبال می شود.

به محض اینکه بازار به بالای سطح مقاومت 3975 صعود کرد، روند صعودی آغاز خواهد شد و به دنبال آن به سطح مقاومت 4129 صعود خواهد کرد.

سناریوی روند نزولی

به محض اینکه بازار به بالای سطح مقاومت 3975 صعود کرد، روند صعودی آغاز خواهد شد و به دنبال آن به سطح مقاومت 4129 صعود خواهد کرد.

سناریوی روند نزولی

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج